Month: October 2017

Gia đình có êm ấm, giàu có hay không đều phụ thuộc vào vị trí này của ngôi nhà

Thái cực (tức là vị trí trung tâm ngôi nhà) sẽ ít nhiều quyết định sự phú quý, ấm êm cho mỗi thành viên sống trong ngôi nhà. Tầm quan trọng của thái cực ngôi nhà Thường nói, con người có linh hồn, sự vật có thái cực. Vậy thái cực là gì? Theo “Kinh