Month: October 2017

4 đại kỵ phong thủy phòng bếp khiến gia chủ mãi nghèo kiết xác

 Theo thông tin đăng tải trên trang mạnh Sina (Trung Quốc), muốn có cơ hội cầu tài, phát tài cần phải tránh những bố cục phong thủy phòng bếp sau: Nguồn ảnh: Baidu.  Thứ nhất: Tránh cửa chính đối diện với phòng bếp. Đây chính là đại kỵ bởi trong phong thủy nếu mở cửa nhìn thấy bếp

Bài trí nhà cửa thế này, vợ chồng chắc chắn “tan đàn xẻ nghé”

Theo thông tin đăng tải trên trang mạnh Sina (Trung Quốc), vợ chồng muốn hòa thuận, hạnh phúc nhất định phải tránh được những cấm kỵ phong thủy sau đây. Nguồn ảnh: Sina.  Thứ nhất: Cần phải tránh bố cục "Lửa đốt thiên môn". Theo "kinh dịch", khí trường có 8 hướng Càn, Khôn, Chấn, Ly,