Category: Tri thức phong thuỷ

Nguyên tắc bất di bất dịch của từ trường phong thủy phòng khách

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng 12ky (Trung Quốc), phong thủy phòng khách vô cùng quan trọng, đó chính là tài khố của một gia đình, cũng là nơi nghỉ ngơi, tập trung các thành viên trong gia đình. Vì thế khí trường phong thủy của phòng khách sẻ ảnh hưởng trực tiếp