Category: Uncategorized

Xử lý rác tự động tại Thụy Điển

Nhờ chú trọng vào vấn đề rác thải cũng như môi trường, Thụy Điển hiện đang là quốc gia hàng đầu thế giới về tái chế rác thải. So sánh với các nước khác, ví dụ như Mỹ có tổng sản lượng rác thải làm nguyên liệu nhiệt điện cao nhất thế giới với 29

Thế giới của rác lên ngôi

Nhiều khi tôi tự hỏi, sau chừng ấy năm hội nhập, sau bao nhiêu nỗ lực của ngành giáo dục, chúng ta có những gì trong ý thức? Truyền thông để làm gì, mạng xã hội để làm gì mà điều tối thiểu nhất chứng tỏ là con người chúng ta cũng không làm được?