Category: Xem bói chỉ tay

Bàn tay chữ M có ý nghĩa gì?

Bàn tay chữ M có ý nghĩa gì? Theo quan niệm tâm linh, đường chỉ tay là yếu tố xác định được tính cách, vận mệnh hay cả tình duyên v.v của con người rất rõ. Mọi số kiếp đều thể hiện trong các đường chỉ tay. Trong đó, những người có đường chỉ tay