11 đồ vật cấm kỵ tuyệt đối không đặt ở đầu giường

Gương soi, di ảnh người đã khuất, điện thoại, đồng hồ báo thức,… là những đồ vật cấm kỵ tuyệt đối không để đầu giường nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe. Di ảnh người quá cố Trong phòng ngủ, không để di ảnh người đã mất vì dễ bóng đè, mộng mị, không